SPRING IMPRESSIONS

This is a series of photos belonging to a project I named “Spring Impressions”. I’ve always found Spring to be a fantastic season, and until recently I mainly created representative work of flowers and plants. I often ventured out with the 100mm Macro Lens or Lensbaby lenses.

However, as I am currently focused on capturing impressions and abstractions using ICM and ME, I’m also making an effort to use my other lenses.


Since ICM and ME are techniques applicable to various styles and subjects, I needed to bring some structure to my photography work, hence these projects. Working in series allows me to delve deeper into the same subject, experiment with different techniques, and learn a lot more.


For this first photograph, I used Multiple Exposure in-camera with 2 shots (Average mode). In the first shot I captured an out-of-focus image of blossoms against a blue sky, and for the second exposure, an in-focus image of a blossom branch.


Dit is een serie van foto’s die behoren tot een project dat ik de naam “Spring Impressions” heb gegeven. Ik heb de lente altijd al een fantastisch seizoen gevonden en tot voor kort maakte ik vooral representatief werk van bloemen en planten. Ik ging meestal op pad met de 100mm Macro lens of de Lensbaby lenzen.

Maar omdat ik op dit moment vooral gericht ben op het vastleggen van impressies en abstracties door gebruik te maken van Intentional Camera Movement en Meervoudige belichtingen in camera en in Photoshop, probeer ik ook mijn andere lenzen meer te gebruiken.

Omdat ICM en Meervoudige belichtingen technieken zijn die bij allerlei stijlen en onderwerpen kunnen worden ingezet was het voor mij nodig om wat structuur aan te brengen in mijn fotografiewerk en vandaar dus deze projecten. Door met series te werken kan ik een zelfde onderwerp veel dieper uitwerken, experimenteren met verschillende technieken en dus veel meer bijleren.

Voor deze eerste foto heb ik Multiple Exposure in Camera gebruikt van 2 opnames (Average Mode). Bij de eerste opname heb ik een out-of-focus opname gemaakt van de bloesems tegen de blauwe lucht en voor de tweede opname een in-focus opname van een bloesemtak.


In the image below, I merged three shots in-camera: one ICM, one image with a different focal length and a complete out of focus shot. The latter essentially acts as a texture overlaying the two previous shots


Bij onderstaande foto heb ik 3 opnames in camera samengevoegd. Een ICM opname, een opname met een andere focal length en een volledig out-of-focusopname. Die laatste vormt als het ware een texture over de twee vorige opnames.


The following images are all combinations of both techniques.


De volgende foto’s zijn ook allemaal combinaties van beide technieken.

In the next image of cherry blossoms, I used a zoomlens 24-70mm. The focus point was maintained, but I rotated the lens to zoom out of focus while pressing the shutter.


Bij de volgende kersenbloesem foto is gebruik gemaakt van een zoomlens 24-70mm. Het focuspunt is stil gehouden maar ik heb tijdens de opname een draai gegeven aan de lens om uit te zoomen.


This is just a small selection of the numerous possibilities to create variation into a project.


Dit is maar een kleine selectie van alle mogelijkheden die er zijn om variatie te brengen in een project.

Reader Interactions

If you like you can leave a comment

error: